הרופאים בגרמניה ותמיכתם המשמעותית במפלגה הנאצית

451

בצילום למעלה : פושע המלחמה ד"ר יוזף מנגלה במהלך הניסויים הרפואיים שלו באושוויץ

צורות שונות של התנגדות התקיימו במשטר הנאצי, נכתב במחקר של אדזארד ארנסט, פרופ' גרמני לרפואה משלימה. החל במחאה (בעל פה, או באמצעות פרסומים), התנגדות פסיבית, הגירה, התפטרות, תמיכה חומרית בקבוצות מאורגנות, עריקה מהשירות הצבאי, סירוב למלא פקודות, ועד לחבלה והתנקשויות. מעטים בלבד הרופאים שנקטו את אחת הפעולות הללו. לעומת זאת היה לרופאים הגרמנים תפקיד מרכזי בהמתה באמצעות גז, זריקות קטלניות והרעבה. רבים מהרופאים שצברו ניסיון בתוכנית המתת החסד היו מעורבים ביישום הפתרון הסופי.

גרמניה, שבה עד 1942 יותר ממחצית הרופאים הצטרפו למפלגה הנאצית. גרמניה, שמרבית הרופאים בה היו נכונים לאמץ את תיאוריית ההיגיינה הגזעית. גרמניה, שכמה מחוקריה טוענים היום, שבלא הסיוע הפעיל של קהילת הרופאים והפסיכיאטרים שלה, השואה לא היתה יכולה להתחולל (אדר פרימור , 2023)

רופאים מעטים עזבו את גרמניה בתקופת שלטונו של היטלר בניגוד, לדוגמא, לסופרים. איש מהרופאים הגרמניים לא השמיע את קולו בפומבי נגד רדיפת העמיתים היהודיים. חלק מהרופאים היהודים שעזבו את גרמניה, באותה תקופה, עלו לארץ ישראל והגדילו את מספר הרופאים בארץ פי ארבע בתוך שנתיים ( מקור)

רופאים נאצים

תקציר
השמדת העם והמנגנון הרצחני שהוציא אותה לפועל היו פרי החלטה של המנהיגים הנאצים של גרמניה ולא של רופאים מקצועיים. ואולם, רצח רפואי ישיר בצינורות רפואיים, בהחלטות רפואיות, בידי רופאים ועוזריהם, היה רכיב מרכזי בתפקודו של מחנה אושוויץ ושיקף את הקשר הכללי שבין רופאים גרמנים למחנות ריכוז וההשמדה.

רצח רפואי דרש נאציפיקציה של מקצוע הרפואה. היעד הושג בשילוב של להט אידיאולוגי ושל טרור שיטתי.

בחלוקה לפי מקצועות היו הרופאים בין בעלי שיעור החברות הגבוה ביותר במפלגה הנאצית: 45% מהם היו חברי המפלגה. אחוז הרופאים בס"א היה פי שניים ובס"ס פי שבעה מאחוז המורים. הדבר נבע מנטיות סמכותיות ולאומניות בקרב הרופאים ומן הדגש ששמו הנאצים ב'חזון הביו-רפואי' כטיפול רפואי לאומי.

רופאי הס"ס לא מילאו באושוויץ שירות רפואי במישרין, פרט לטיפול בסגל הגרמני. תפקידם העיקרי היה להוציא לפועל את התוכנית הממוסדת של השמדת העם ה'רפואית' באותו מחנה ההשמדה. הם ערכו את הסלקציות הראשוניות בקנה-מידה גדול של אסירים יהודים שהגיעו למחנה בירקנאו. בדרך-כלל על-פי נוסחאות שאיפשרו קיום, זמני בלבד, רק למבוגרים צעירים ובריאים. על הרופאים היתה מוטלת גם אחריות פיקוח לרצח בגזים. אומנם, טכנאי רפואה שהוכשר לטיפול בחומר ציקלון בה שפותח, בעיקר באושוויץ, הוא שהיה מתקין בדרך-כלל ומכוון את כדורית הגז, אך הרופאים היו קובעים את מותם של הקורבנות לאחר הצצה בלבד באשנב ההצצה. נוסף לסלקציות הראשוניות נועדו לרופאי הס"ס עוד שני תפקידים: סינון אסירים יהודים כדי לאפשר מקום לאסירים חדשים ולכאורה בריאים יותר; והניפוי, חסר הבסיס הרפואי, האבסורדי והרצחני, באיזור המבנים הרפואיים בשעה שהחולים והחלשים ביותר, או שהחלמתם היתה גורמת הוצאות למיתקנים, הובלו לתאי הגזים.

גורם מכריע בפעילותם של הרופאים הנאצים היה המנגנון הפסיכולוגי של ה'כפילות' [Doubling], דהיינו יצירת 'אני' נוסף, למשל ה'אני' של אושוויץ, שיכול היה לפעול באורח אוטונומי הנפרד מן ה'אני' הקודם ולאפשר לרופא להסתגל לנסיבות וליטול חלק פעיל בסביבה הרצחנית של מחנה ההשמדה. הכפילות חוזקה בכוח המשיכה שנמשך הרופא ליסודות שונים באידיאולוגיה הנאצית. אך הפעלת מנגנון פסיכולוגי אין פירושו החלפת שיפוט מוסרי בחזון אלא ניסיון לבחון תנאים פסיכולוגיים והיסטוריים המובילים לרשע.

לסקירה המלאה

משפטי הרופאים הנאצים

ב-25 לאוקטובר 1946 החל משפטם של 20 רופאים ושלושה סייעים רפואיים גרמנים בנירנברג. בהרכב בית המשפט הצבאי הבינלאומי ישבו ארבעה שופטים אמריקאים. עשרים ושלושה הנאשמים נשפטו בגין ניסויים רפואיים להם הם היו שותפים במהלך המלחמה. הנאשמים התחלקו לשלוש קבוצות עיקריות: שמונה בעלי משרות בשירותי הרפואה של חיל האוויר הגרמני. שבעה היו חלק משירותי הרפואה של האס.אס. שמונה, כולל שלושת הנאשמים שלא היו רופאים, שימשו במשרות בכירות בתחום הרפואה האזרחית. היו אלו 23 אנשי רפואה מתוך כ-350 רופאים שכנראה לקחו חלק בביצוע הפשעים הרפואיים.

גזר הדין של הנאשמים ניתן ב-20 ליולי 1947, ארבעה רופאים ושלושת הסייעים נמצאו אשמים ונדונו למוות בתליה. חמישה נידונו למאסר עולם, שניים נדונו לעשרים שנות מאסר, אחד נדון לחמש עשרה שנות מאסר, אחד נדון לעשר שנות מאסר, שבעה נמצאו זכאים. גזרי הדין בוצעו ב-2 ליוני 1948 ( מקור)

 לקריאה נוספת

דניאל נדב, רפואה ונאציזם, משרד הביטחון –ההוצאה לאור תשס"ו 2006

ויוויאן ספיץ, רופאים מהגיהנום, ספרית מעריב, תל-אביב, תשס"ח 2008.

ראו גם :המשיכה ההדדית בין חלק גדול של הרופאים הגרמנים והסטודנטים לרפואה ובין המפלגה הנאצית

1
· ·

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *